11e364e02ef1d474fc76d46166d136c7.svg  EU store           info@alpeti.cz   +420 724 108 182   86819f43cc55c247ee1f9bd675bd77b5.svg  WhatsApp           Sledujte nás    2481f5793d25e69da239dad19c2b9077.svg  8255e2c532ffbd49bd20026d2562cd90.svg

Obchodní podmínky

 1. Těmito podmínkami se řídí nákup na internetovém obchodě alpeti.cz.
 2. Veškeré ceny jsou smluvní a jsou uváděny včetně zákonného DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit a upravit. Zákazníci mohou nakupovat pouze za ceny, které jsou v daný okamžik platné.
 3. Ve výjimečných případech může dojít k tomu, že dodavatel zboží změní ceny, dostupnost nebo dodací podmínky zboží poté, co je objednáno zákazníkem. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo od takové objednávky odstoupit. Zákazníkovi v takovém případě samozřejmě náleží vrácení případné platby, pokud již byla uskutečněna. Toto ustanovení může Provozovatel obdobně použít také na výjimečné situace, kdy cena zobrazená na stránkách bude technickou chybou nebo omylem uvedena nesprávně.
 4. Pokud si zákazník vybere zboží, které pro něj bude vyrobeno na zakázku, je taková objednávka závazná, jakmile je potvrzena Provozovatelem. U těchto výrobků může Provozovatel požadovat uhrazení kupní ceny nebo její části předem. Výroba bude zahájena v okamžiku připsání této platby na uvedený běžný účet Provozovatele, není-li dohodnuto jinak. Doba výroby uvedená u takového zboží je orientační a záleží na výrobních kapacitách dodavatelů, přepravě apod. I když uděláme maximum pro co nejkratší dodací termín, nepředstavuje uvedená doba závazek Provozovatele dodat zboží v tomto termínu.
 5. Obrázky v internetovém obchodě jsou určeny pro ilustraci, nepředstavují závazné nabídky prodeje. Skutečné provedení se může od ilustrace lišit. To platí zejména pro přesné zobrazení barev, které je závislé také na nastavení monitoru zákazníka.
 6. Závazná poptávka pro vytvoření kupní smlouvy a pro dokončení procesu objednávky se tvoří kliknutím na potvrzení objednávky. Zákazník poté obdrží potvrzení o přijetí objednávky emailem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje ještě žádné přijetí nabídky, ale pouze informuje zákazníka o obdržení jeho objednávky. S výjimkou ustanovení článku 4, smlouva s Provozovatelem je uzavřena až v okamžiku, kdy tento akceptuje nabídku zákazníka tím, že zašle objednané zboží zákazníkovi a toto odeslání potvrdí (potvrzení o odeslání).
 7. V případě poškození zboží během dodání kontaktuje zákazník neprodleně Provozovatele. Pokud zákazník poškození při přepravě nenahlásí, na takto poškozené zboží se nevztahují zákonná záruční práva zákazníka.
 8. Až do okamžiku kompletního zaplacení ceny zůstává zboží vlastnictvím Provozovatele.
 9. Zákazník má možnost seznámit se se zakoupeným zbožím a případně nepoškozené zboží vrátit bez udání důvodu do 14ti dnů. Právo na odstoupení a vrácení zboží neplatí v případě dodání zboží:
  1. které bylo vyrobeno na speciální přání zákazníka (např. zboží s induvidálním potiskem, barevné provedení nebo kombinace na zakázku atd.);
  2. které podléhá rychlé zkáze (např. krmiva apod.);
  3. které není vhodné pro navrácení z důvodů týkajících se ochrany zdraví a hygieny, zejména pak pokud bylo po doručení porušeno uzavírání (pečeť);
  4. které tvoří funkční celek s jiným dodaným zbožím, pokud toto není rovněž vráceno;
  5. které již bylo používáním opotřebeno nebo poškozeno tak, že jeho další prodej by již nebyl možný (např. škrabadla, zvířecí hračky apod.).
 10. Pokud zákazník uplatňuje odstoupení od smlouvy a zároveň zakoupené zboží vykazuje známky používání, má Provozovatel v souladu se zákonem právo na odečtení nákladů souvisejících s uvedením výrobku do původního stavu. Výše těchto nákladů může činit až 100%, pokud již například výrobek není možné do původního stavu uvést.
 11. Máme rádi férový přístup. Pokud je nabízen k nějakému zboží nebo nákupu dárek, vztahuje se tento pouze k finálně uskutečněnému prodeji. Tedy v případě, že zákazník zakoupené zboží vrátí, může Provozovatel požadovat také vrácení takového dárku. Pokud tedy zákazník na výzvu dárek nevrátí společně s vraceným zbožím, může Provozovatel odečíst hodnotu dárku od vrácené platby za takový nákup.
 12. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou peníze vráceny zákazníkovi na běžný účet.
 13. Pokud si zvolí zákazník platbu předem na účet, bude zboží expedováno až po připsání této platby na účet Provozovatele. V případě, že zákazník neprovede platbu do pěti pracovních dnů, vyhrazuje si Provozovatel právo takovou objednávku stornovat.
 14. Registrací do internetového obchodu uděluje zákazník zároveň souhlas s uchováním a zpracováním svých osobních údajů. Provozovatel může tyto údaje užít pouze a výhradně v souvislosti se svou obchodní činností.
 15. Zákazník má možnost případné vzniklé spory s Provozovatelem, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI), Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.
 16. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 17. Provozovatelem internetového obchodu alpeti.cz je Viktor Houška, Ve Stromkách 377, 252 50 Vestec, IČ 88207994.
 18. Obsah internetového obchodu alpeti.cz je chráněn autorskými právy.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo upravit.
 20. Pokud se ukáže některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo nepřesné, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.